Useful Information

 

Website for labour & social security bureau 

Beijing Municipal Labor & Social Security Bureau

Tianjin Municipal Labor & Social Security Bureau

Shanghai Municipal Labor & Social Security Bureau

Jiangsu Province Labor and Social Securities Department

Jiangsu

Nanjing

Wuxi

Xuzhou

Changzhou

Suzhou

Nantong

Lianyungang

Huaian

Yancheng

Yangzhou

Zhenjiang

Taizhou

Suqian

Zhejiang Province Labor and Social Securities Department

Zhejiang

Hangzhou

Ningbo

Wenzhou

Huzhou

Jiaxing

Shaoxing

Jinhua

Quzhou

Zhoushan

Taizhou

Lishui

Guangdong Province Labor and Social Securities Department

Guangdong

Guangzhou

Shenzhen

Zhuhai

Foshan

Shantou

Zhanjiang

Meizhou

Shaoguan

Dongguan

Zhaoqing

Yangjiang

Maoming

Shanwei

Chaozhou

Jieyang

Heyuan

Huizhou

Zhongshan

Qingyuan

Jiangmen

Yunfu

Address book of regional Labor and Social Security Ministry (Chinese only) (Members only)Website for tax bureaus 

State Administration of Taxation

Website for state taxation bureau

Beijing Municipal State Taxation Bureau

Tianjin Municipal State Taxation Bureau

Shanghai Municipal State Taxation Bureau

Jiangsu Provincial State Taxation Bureau

Jiangsu

Nanjing

Wuxi

Xuzhou

Changzhou

Suzhou

Nantong

Lianyuangang

Huaian

Yancheng

Yangzhou

Zhenjiang

Taizhou

Suqian

Zhejiang Provincial State Taxation Bureau

Zhejiang

Hangzhou

Ningbo

Wenzhou

Huzhou

Jiaxing

Shaoxing

Jinhua

Quzhou

Zhoushan

Taizhou

Lishui

Guangzhou Provincial State Taxation Bureau

Guangdong

Guangzhou

Shenzhen

Zhuhai

Foshan

Shantou

Zhanjiang

Meizhou

Shaoguan

Dongguan

Zhaoqing

Yangjiang

Maoming

Shanwei

Chaozhou

Jieyang

Heyuan

Huizhou

Zhongshan

Qingyuan

Jiangmen

Yunfu

Local Taxation Bureau

Beijing Municipal Local Taxation Bureau

Tianjin Municipal Local Taxation Bureau

Shanghai Municipal Local Taxation Bureau

Jiangsu Provincial Local Taxation Bureau

Jiangsu

Nanjing

Wuxi

Xuzhou

Changzhou

Suzhou

Nantong

Lianyungang

Huaian

Yancheng

Yangzhou

Zhenjiang

Taizhou

Suqian

Zhejiang Provincial State Local Bureau

Zhejiang

Hangzhou

Ningbo

Wenzhou

Huzhou

Jiaxing

Shaoxing

Jinhua

Quzhou

Zhoushan

Taizhou

Lishui

Guangdong Provincial State Taxation Bureau

Guangdong

Guangzhou

Shenzhen

Zhuhai

Foshan

Shantou

Zhanjiang

Meizhou

Shaoguan

Dongguan

Zhaoqing

Yangjiang

Maoming

Shanwei

Chaozhou

Jieyang

Heyuan

Huizhou

Zhongshan

Qingyuan

Jiangmen

YunfuWebsite of personnel bureaus 


Human Resource Management 

General Information of Mainland 


Copyright © 2021 Hong Kong Institute of Human Resource Management. All Rights Reserved.
powered by Motherapp Limited